dostawa od 8,00 odbiór w 3400 punktach bez kolejki wysyłka w 24h

gwiazdka obrazek
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MAR-KOM STAR A.M. KLUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Katowickiej 96A, NIP: 5472146854, KRS: 0000764616 (dalej zwany Administratorem),
 2. W sprawach związanych z Ochroną danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w następujące sposób:
  a) listownie na adres korespondencyjny: ul.M.Michałowicza 46/3, 43-300 Bielsko-Biała
  b) przez e-mail: rodo@madmuazelle.pl
 3. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu:
  a) realizacji zawartej z Tobą umowy w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Twoim kontem, zawierania umów sprzedaży towarów oraz kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług – zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności,
  b) kontaktu zwrotnego w przypadku wypełnienie i wysłania formularza kontaktowego – zakres przetwarzanych danych: imię oraz adres e-mail.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy oraz do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową oraz zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłączenie firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostawcom usług IT, dostawcom zapewniającym usługi płatnicze, firmom kurierskim oraz firmom którymi współpracujemy w zakresie świadczenia usług marketingowych. umowy powierzenia przetwarzania.  Przekazanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym zawsze odbywa się w zakresie i na warunkach określonych w podpisanych umowach powierzenia przetwarzania.
 6. Dane osobowe  mogą być udostępniane również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 7. W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługują ci następujące prawa:
  a) Prawo dostępu do danych,
  b) Prawo do sprostowania danych,
  c) Prawo do usunięcia danych,
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) Prawo do przenoszenia danych ,
  f) Prawo do sprzeciwu,
  g) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, przysługuje ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego t.j. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jako Administrator Danych osobowych, nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych. Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • ikona baneru 1 bezpieczna płatność
  ikona baneru 1 kompleksowa obsługa klienta
  ikona baneru 1 14 dni na zwrot towaru
  ikona baneru 1 przesyłka gratis od 200 zł